De NMI Plusklas biedt een stimulerend vakkenpakket

Het vakkenpakket van de Plusklas legt de basis voor leren op een hoger niveau. We besteden aandacht aan rekenen en wiskunde, Nederlands, Latijn en Leren Leren. Daarnaast stimuleren we de creativiteit met muziekonderwijs en improvisatietheater.

Rekenen en wiskunde

Het gehele programma van Foutloos Rekenen is onderdeel van de Plusklas. We behandelen de operaties plus, min, keer en delen. Zowel met gehele getallen, kommagetallen als breuken. Daarna buigen we ons over procenten, het metrieke stelsel en verhaaltjessommen. We oefenen net zolang totdat dit vlot en foutloos gaat.

Na het rekendeel gaan we aan de slag met wiskunde. Aan de orde komen een introductie in de algebra, Euclidische meetkunde, wiskundig redeneren, logica en filosofie.

Nederlands

In de NMI Plusklas ontwikkelen de leerlingen een sterke basis met de gereedschappen van de Nederlandse taal: spelling, begrijpend lezen, woordenschat en grammatica.

We leren de kinderen taalstrategieën die ze altijd kunnen gebruiken bij het vak Nederlands tijdens de rest van hun schooltijd. Ze maken zich alle regels en afspraken eigen en kunnen hiermee ook zelf creëren. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Leren Leren

Al sinds de Klassieke Oudheid zijn er technieken bekend waarmee we makkelijker, efficiënter en leuker kunnen leren. Helaas leren leerlingen op de middelbare school niet of nauwelijks over deze verschillende geheugen- en leertechnieken. In de Plusklas van het Nederlands Mathematisch Instituut toont docent Casper Porton van Addisco Onderwijs diverse manieren om makkelijker en sneller te leren. De leerlingen kunnen zelf testen welke technieken voor hen fijn werken. Daarnaast gaat Casper in op algemene kennis over de hersenen: hoe werken ze eigenlijk? Hoe willen hersenen graag dingen onthouden? En hoe help je ze daarbij?

Leren Leren is een onmisbaar onderdeel in de scholing van jonge kinderen. Het helpt hen bij alle vakken op school en tijdens een studie. Daarnaast hebben geheugentechnieken hebben ook in hun latere carrière nut. Denk bijvoorbeeld aan het houden van presentaties op het werk of het onthouden van namen in een groep met nieuwe mensen.

Kinderen leren gemakkelijker, sneller, effectiever en leuker leren door verschillende geheugen- en leertechnieken als mindsets, mindmappen, slim herhalen en beter plannen en organiseren.

Latijn

De Romeinen waren lange tijd het invloedrijkste volk ter wereld. Latijn, de taal van de Romeinen, staat daarom aan de wieg van talen als Spaans, Frans en Italiaans. Bovendien heeft het Latijn ook invloed uitgeoefend op het Nederlands. Wist je dat de woorden ‘datum’, ‘cirkel’, ‘rector’, ‘extra’, ‘lucifer’ allemaal uit het Latijn komen? Zelfs nu nog heeft de Romeinse cultuur effect op de Nederlandse samenleving. Tussen 500 voor Christus en 1850 werden bovendien bijna alle belangrijke boeken in West-Europa in het Latijn geschreven. De meeste daarvan zijn nooit vertaald.

Docent Casper Porton is oprichter van Addisco Onderwijs en één van de weinigen die het Latijn nog actief beheerst. Hij leert de Plusklaskinderen het Latijn op een natuurlijke en interactieve manier aan. Hij leert ze ook alles over het dagelijks leven van de oude Romeinen, hun goden, mythen, oorlogen en politiek.

Muziek

Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit. Juist voor kinderen die veel in hun hoofd zitten is dit heel belangrijk. Het draagt ook bij aan hun motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. De kinderen leren met elkaar samenwerken en naar elkaar te luisteren.

De onderwerpen die tijdens deze lessen aan bod komen:

  • geschiedenis van muziek
  • de ontwikkeling van verschillende muziekstijlen
  • noten lezen
  • herkennen van muziekschema’s en lied vormen
  • kennismaking met populaire instrumenten
  • solfège- ritmische en melodische oefeningen
  • ontwikkeling van de creativiteit

Improvisatietheater

Bij improvisatietheater spelen de leerlingen een verhaal dat niet van tevoren is bedacht. Door reactie in het moment ontstaan er verrassende, grappige en aangrijpende scènes.

De improvisatiespelletjes creëren een veilige situatie; het zijn maar spelletjes. De leerlingen durven meer van zichzelf te laten zien. Ze luisteren goed naar elkaar, accepteren elkaars ideeën en reageren spontaan en zonder er teveel bij na te denken. Ze ervaren welke effecten dat heeft op vrienden en klasgenoten. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zelfinzicht. Ze kunnen hun talenten beter omzetten in positieve resultaten.

NMI Plus
Prof J.H. Bavincklaan 4
Amstelveen,  1183 AT

Kvk:
55023118

Telefoon

020-7521766


Mobiel:

06 38 07 64 13


E-mail 
info@nlmath.nl

HOOFDKANTOOR AMSTELVEEN:

Prof J.H. Bavicklaan 4 1183 AT

VESTIGING AMSTERDAM:
Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam